Yn yr Ysgol - Darllen

Llyfr llafar am weithgareddau yn yr ysgol yw'r gyfres hon o gridiau Clicker.

Dengys pob tudalen lun o weithgaredd ysgol a brawddeg syml wedi'i seilio ar y patrwm brawddegol 'Rydw i yn hoffi'. Gall disgyblion greu eu fersiwn eu hunain o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Yn yr Ysgol - Ysgrifennu'.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Yn yr Ysgol - Darllen'
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.