Enwau Anifeiliaid

Crewyd y gyfres hon o Gridiau Clicker Grid Set er mwyn cynorthwyo disgyblion i adnabod ac enwi anifeiliaid o chwe grwp gwahanol.

Mae pob tudalen yn cynnwys lluniau chwech o anifeiliaid a naidlen labelu i gyfatebu enwau a lluniau.

Cliciwch ar y celloedd melyn i agor y naidlenni i anfon geiriau ar gyfer labelu.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Enwau Anifeiliaid'
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.