Yn yr Ysgol - Ysgrifennu

Mae'r gyfres hon o gridiau Clicker yn galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn eu hunain am weithgareddau yn yr ysgol.

Ar bob tudalen ceir llun a naidlen eiriau sy'n cynorthwyo disgyblion i ysgrifennu am yr hyn a wnant yn yr ysgol. Gellir darllen fersiwn barod o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Yn yr Ysgol - Darllen'.

Ysgrifenwch enw'r awdur yn y gell wag ar glawr y llyfr. Cliciwch ar y botymau naidlen i ysgrifennu testun ac i recordio llais.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Yn yr Ysgol - Ysgrifennu'
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.