Rhifau Coll 1-10

Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker i atgyfnerthu trefn rhifau hyd at 10.

Ar bob tudalen, cynhwysir dilyniant o rifau gyda rhifau ar goll. O'r naidlen, sy'n dangos y rhifau 1-10 mewn unrhyw drefn, gellir dewis y rhifau cywir i gwblhau'r dilyniant. Mae hefyd naidlen arall sy'n cynnig cliw neu fodd i wirio, trwy ddangos y rhifau yn y drefn gywir, o fewn dilyniant 1-10.

Cliciwch ar y celloedd gwag i agor y naidlen rifau. Cliciwch ar 'Gwirio' i weld y dilyniant cywir.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Rhifau Coll 1-10'
Age:For ages 3 to 5
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.