Adnabod Lliwiau

Crewyd y gyfres hon o gridiau Clicker fel cynhaliaeth i ddisgyblion sy'n dysgu adnabod y lliwiau coch, gwyrdd, oren a melyn.

Cyflwynir grid gwybodaeth sy'n dangos amrywiaeth o wrthrychau ar gyfer pob lliw. Yn ogystal, ceir grid ysgrifennu ar gyfer llliwiau unigol, i gynorthwyo disgyblion i ysgrifennu brawddegau syml am wrthrychau sy'n perthyn i liw penodol.

Cliciwch ar gell liw i agor y gridiau gwybodaeth ac ysgrifennu.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Adnabod Lliwiau'
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.