Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu

Mae'r gyfres hon o Gridiau Clicker yn galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am wahanol fathau o dai.

Ar bob tudalen ceir llun a naidlen eiriau i gynorthwyo plant i ysgrifennu am wahanol fathau o gartrefi. Gellir darllen fersiwn barod o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Cartrefi o Bob Math - Darllen'.

Ysgrifennwch enw'r awdur ar y gell wag ar y clawr. Cliciwch ar y botymau naidlen i anfon llun, i ysgrifennu testun neu i recordio llais.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu'
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.