Synau Anifeiliaid

Crewyd y gyfres hon o Gridiau Clicker er mwyn galluogi disgyblion i adeiladu brawddegau syml yn seiliedig ar y thema synau anifeiliaid.

Gall disgyblion gyfansoddi brawddeg am anifail ar bob grid trwy ddewis dechrau, canol a diwedd brawddeg. Defnyddir y cyfleuster 'trefn orfodol' trwy'r gyfres hon.

Cliciwch ar lun i gychwyn y gweithgaredd. Yna, cliciwch ar bob cell yn ei thro i adeiladu brawddeg.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Synau Anifeiliaid'
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.