Cartrefi o Bob Math - Darllen

Llyfr ar-sgrîn am wahanol fathau o dai yw'r gyfres hon o Gridiau Clicker. Fe'i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY).

Dengys pob tudalen lun cartref a brawddeg am y math hwnnw o gartref. Cynhwysir naidlen wybodaeth ar rai tudalennau. Gall disgyblion greu eu fersiwn bersonol o'r llyfr trwy gyfrwng y gyfres 'Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu'.

Cliciwch ar y botwm gwybodaeth am wybodaeth ychwanegol.

Screenshot from the Clicker learning activity 'Cartrefi o Bob Math - Darllen'
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

LearningGrids.com contains hundreds of free teaching resources and learning activities like this. You can search and open these directly from within your Clicker or DocsPlus app by using the 'LearningGrids' button. Alternatively, to download any of these learning materials to your computer please Log In or Register.