Yn yr Ysgol - Darllen

Llyfr llafar am weithgareddau yn yr ysgol yw'r gyfres hon o gridiau Clicker.

Dengys pob tudalen lun o weithgaredd ysgol a brawddeg syml wedi'i seilio ar y patrwm brawddegol 'Rydw i yn hoffi'. Gall disgyblion greu eu fersiwn eu hunain o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Yn yr Ysgol - Ysgrifennu'.

Screenshot from Clicker resource Yn yr Ysgol - Darllen
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register