Enwau Anifeiliaid

Crewyd y gyfres hon o Gridiau Clicker Grid Set er mwyn cynorthwyo disgyblion i adnabod ac enwi anifeiliaid o chwe grwp gwahanol.

Mae pob tudalen yn cynnwys lluniau chwech o anifeiliaid a naidlen labelu i gyfatebu enwau a lluniau.

Cliciwch ar y celloedd melyn i agor y naidlenni i anfon geiriau ar gyfer labelu.

Screenshot from Clicker resource Enwau Anifeiliaid
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register