Yn yr Ysgol - Ysgrifennu

Mae'r gyfres hon o gridiau Clicker yn galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn eu hunain am weithgareddau yn yr ysgol.

Ar bob tudalen ceir llun a naidlen eiriau sy'n cynorthwyo disgyblion i ysgrifennu am yr hyn a wnant yn yr ysgol. Gellir darllen fersiwn barod o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Yn yr Ysgol - Darllen'.

Ysgrifenwch enw'r awdur yn y gell wag ar glawr y llyfr. Cliciwch ar y botymau naidlen i ysgrifennu testun ac i recordio llais.

Screenshot from Clicker resource Yn yr Ysgol - Ysgrifennu
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register