Rhifau Coll 1-10

Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker i atgyfnerthu trefn rhifau hyd at 10.

Ar bob tudalen, cynhwysir dilyniant o rifau gyda rhifau ar goll. O'r naidlen, sy'n dangos y rhifau 1-10 mewn unrhyw drefn, gellir dewis y rhifau cywir i gwblhau'r dilyniant. Mae hefyd naidlen arall sy'n cynnig cliw neu fodd i wirio, trwy ddangos y rhifau yn y drefn gywir, o fewn dilyniant 1-10.

Cliciwch ar y celloedd gwag i agor y naidlen rifau. Cliciwch ar 'Gwirio' i weld y dilyniant cywir.

Screenshot from Clicker resource Rhifau Coll 1-10
Age:For ages 3 to 5
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register