Adnabod Lliwiau

Crewyd y gyfres hon o gridiau Clicker fel cynhaliaeth i ddisgyblion sy'n dysgu adnabod y lliwiau coch, gwyrdd, oren a melyn.

Cyflwynir grid gwybodaeth sy'n dangos amrywiaeth o wrthrychau ar gyfer pob lliw. Yn ogystal, ceir grid ysgrifennu ar gyfer llliwiau unigol, i gynorthwyo disgyblion i ysgrifennu brawddegau syml am wrthrychau sy'n perthyn i liw penodol.

Cliciwch ar gell liw i agor y gridiau gwybodaeth ac ysgrifennu.

Screenshot from Clicker resource Adnabod Lliwiau
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register