Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu

Mae'r gyfres hon o Gridiau Clicker yn galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am wahanol fathau o dai.

Ar bob tudalen ceir llun a naidlen eiriau i gynorthwyo plant i ysgrifennu am wahanol fathau o gartrefi. Gellir darllen fersiwn barod o'r llyfr trwy ddefnyddio'r gyfres 'Cartrefi o Bob Math - Darllen'.

Ysgrifennwch enw'r awdur ar y gell wag ar y clawr. Cliciwch ar y botymau naidlen i anfon llun, i ysgrifennu testun neu i recordio llais.

Screenshot from Clicker resource Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register