Synau Anifeiliaid

Crewyd y gyfres hon o Gridiau Clicker er mwyn galluogi disgyblion i adeiladu brawddegau syml yn seiliedig ar y thema synau anifeiliaid.

Gall disgyblion gyfansoddi brawddeg am anifail ar bob grid trwy ddewis dechrau, canol a diwedd brawddeg. Defnyddir y cyfleuster 'trefn orfodol' trwy'r gyfres hon.

Cliciwch ar lun i gychwyn y gweithgaredd. Yna, cliciwch ar bob cell yn ei thro i adeiladu brawddeg.

Screenshot from Clicker resource Synau Anifeiliaid
Age:For ages 4 to 6
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register