Cartrefi o Bob Math - Darllen

Llyfr ar-sgrîn am wahanol fathau o dai yw'r gyfres hon o Gridiau Clicker. Fe'i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY).

Dengys pob tudalen lun cartref a brawddeg am y math hwnnw o gartref. Cynhwysir naidlen wybodaeth ar rai tudalennau. Gall disgyblion greu eu fersiwn bersonol o'r llyfr trwy gyfrwng y gyfres 'Cartrefi o Bob Math - Ysgrifennu'.

Cliciwch ar y botwm gwybodaeth am wybodaeth ychwanegol.

Screenshot from Clicker resource Cartrefi o Bob Math - Darllen
Age:For ages 5 to 7
Author:NGfL Cymru, Cynnal and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register