Didoli Lliwiau

Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker er mwyn helpu disgyblion i adnabod y lliwiau cysefin trwy ddidoli lluniau lliw.

Mae pob tudalen yn cynnwys cell goch, cell las a chell felen ynghyd รข dewis o dri llun lliw mewn naidlen. Cliciwch ar bob cell liw i agor y naidlen ac i anfon y llun lliw cyfatebol.

Screenshot from Clicker resource Didoli Lliwiau
Age:For ages 3 to 5
Author:NGfL Cymru and Crick Software
Date:June 10, 2010

To download this resource, you must Log In or Register